P o K u T ________P o K u T________________________
  Ortan köprü
 


----------------------O R T A N _____ K Ö P R ÜAraba yolu yapımından onlarca yıl öncesine ait olan bu tarihi " Taş-Kemer" Ortan köprü o zamanki patika yolun (araç yolu yapımından önce) derenin batı şeridi boyunca,Küşüve/Yolkıyı köyü tarafından dere boyunca devam etmesi nedeniyle Ortan Köyü tarafına ulaşımı sağlamak için yapılmıştır.Günümüzde ise araçların geçişleri için yapılmış olan yeni köprü "Taş köprünün 500 Metre 'kuzeyinde' " kullanılmaktadır. bu tarihi Taş Köprünün her iki tarafındaki araziler ve mezarlıklar Ortan Köyü'ne aittir.


Batı Köprü ayağı:

Sağ Taraf 1. Mezar taşı:
Ya hu nida-yı erci’den gel geylani....
Nice sabr ile ol aşık ki hanandır külliye Ehl-i keşf idi hakka ihtila....
Ayrıldı aramızdan ah çekerler eyledi.
Mutidir ferhange rabb ilahi cümle şeyh Habibin hürmetine merkadın eyle cennet
Yazdı göz yaşıyla tarih Cevher şehr....
Gitti Gülap-zade Memiş Efendi cennete .....Safa-yı dünyada mağrur olmasın....
Görünce dur bak oku Fatiha 1292(1875)

Sağ Taraf 2. Mezar taşı:
Huve’l-Baki Cihanda görmedim hiç rahatı Şiyar ettim onun için rıhleti Medhi hiç kimse dahi gül....
Değmez cihanın mihneti Merhum ve mağfur leh Ali b.İbrahim oku fatiha1204(1789)

Sağ taraf 3.mezar taşı:
Ah mine’l-mevt cümlesi vaz eyleyip eyledi terk-i fena Ol habibin
hürmeti mağfiret kıl ya rabbena alıp masumun bile ğarem etti bağı cenan rahmet-i müstağrek ede
ol ğani bari hüda Etradı tercemesinde ruh-u hacere
gel oku bir Fatiha ruhuna eyle dua Hacer bint Buzcu-oğlu Ali Osman 1218/1803

Sağ taraf 4.mezar taşı:
....Ağa’nın mahdumu Ahmed....rahmet-i yezdan alsın
dört senedir ocaklar yıkan derdi çekip
Akıbet dünyada kam almaksızın azimdar karar....
beraber umum tanıyanlar va’ına ....ndi ....şiar idi
ey zairin nayiran ona ve cümle geçmişlere hasbeten lillah Fatiha okuyalar 1327/1909Sol taraftaki mezar taşı:
Huve’l-Baki Gülap-zade Ahmed Galip Efendi’nin validesi Havva 1329/1911 .
 
  http://www.google.com.tr/  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
PoKuT YaYLası