P o K u T ________P o K u T________________________
  Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
 

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet,
muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen;
Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927

* * *

Günümüz Türkçe'si ile

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey türk gençliği!

Birinci ödevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini, sonsuza dek korumak ve savunmaktır.
Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur.
Bu temel, senin en değerli (güven) kaynağındır.
Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu kaynaktan yoksun
etmek isteyecek kötüler bulunacaktır.
Bir gün, bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda
kalırsan, göreve atılmak için içinde bulunacağın ortamın olanak
ve koşullarını düşünmeyeceksin!
Bu olanak ve koşullar çok elverişsiz olabilir.
Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar,
bütün dünyada benzeri görülmedik bir yenginin temsilcisi olabilirler.
Zorla ya da aldatıcı düzenlerle, sevgili yurdunun bütün kaleleri
alınmış, bütün gemi yapım yerleri ele geçirilmiş,
bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine eylemli olarak girilmiş olabilir.
Bütün bu durumlardan daha acı ve daha korkunç olmak üzere,
yurdun içinde yönetim başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık
ve üstelik hayinlik içinde bulunabilirler.
Dahası, yönetim başında bulunan böyleleri, kişisel çıkarlarını,
yurduna girip yayılmış olan (dış) düşmanların siyasal amaçlarıyla birleştirebilirler.
Ulus, yoksulluk ve darlık içinde ezgin ve bitkin düşmüş olabilir.
Ey Türk geleceğinin genç kuşakları! İşte bu ortam ve koşullarda bile ödevin,
Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini kurtarmaktır.

Gereksindiğin güç, damarlarındaki soylu kanda vardır.

Mustafa Kemal Atatürk, 20 Ekim 1927

Not:Günümüz Türkçe'sine, Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu tarafından uyarlanmış hali

Erzincan'ın kuzeyinde dağlara kazınmış ATATÜRK portresi

Fotoğrafını gördüğünüz DEV ATATÜRK portresi 7500 metrekare alan kaplamaktadır (176m x 43m ebatlarında) Erzincan’daki Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dönemin Tugay Komutanı tüğgeneral Hidayet Güngör, Albay Yılmaz Bahar, Albay Eyüp Aslan ve o dönem askerliğini yapmakta olan Mustafa Aydemir’in önderliğinde, 1982 yılında askerler tarafından,yığma taş ile inşaa edilmiştir.

* * * * * * * AND'IMIZ * * * * * *
Türkum, doğruyum, çalışkanım,
yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
İlkem yükselmek ileri gitmektir.
Varliğım Türk varlığına armağan olsun.
Ey bugünümüzü sağlayan büyük Ataturk!
açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta
hiç durmadan yürüyeceğime, ilerliyecegime and içerim .
NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE.
 
  http://www.google.com.tr/  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
PoKuT YaYLası