P o K u T ________P o K u T________________________
  Yargıtaydan
İmar Mağdurlarına
Müjde
 


Yargıtaydan imar mağdurlarına müjde! Yargıtay'ın kararıyla, ümitlenen imar planı mağduru binlerce arsa sahibi, 5999 sayılı yasa ile getirilen "önce uzlaşma yoluna gidilmesi esastır" geçici 6. md. si ile yine mağdur mu olacak?
29 Kasım 2011 - 10:52
Taşınmazı üzerindeki mülkiyet hakkı kısıtlanan imar planları mağduru malikin, mağduriyeti oluşturan idareden taşınmaz mal bedelinin tazminini dava yoluyla talep etmesinin mümkün olduğunu daha önce belirten Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan taşınmaz sahibinin dava yoluna gitmesini geciktirmeye ve zorlaştırmaya yönelik geçici 6. madde hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Yargıtay’dan imar mağdurlarına müjde:
Yargıtay, taşınmazın imar planında yol, yeşil alan, park alanı, okul alanı vs. olarak gösterilmesi nedeniyle üzerinde malikin yapı yapmasının yasaklanmasının, kamulaştırmasız el atma niteliğinde bulunmadığını belirtmekteydi ve kamulaştırmasız el atmanın varlığından söz edebilmek için, idarenin öncelikle taşınmaza fiilen el atması, fiilen işgal etmesi (tesis, bina, inşaat yapması) şartını aramaktaydı. Bu sebeple imar planları mağduru binlerce arsa sahibi mağdur olmaktaydı.
Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan özel mülkiyet konusu taşınmaza ister fiilen, ister hukuken el atılmış olsun, neticede taşınmazın kullanımına engel olunduktan sonra, sonuçları itibari ile mağduriyet açısından bir fark bulunmadığını, kaldı ki; son aldıkları tüm Yargıtay Kararlarının da bu yönde olduğunu açıklamıştı.
Uzlaşma şartının imar mağduru arsa sahibine etkisi
Yeni açılacak davalar yönünden:
Av. Emre Alcan bu kez de imar planları mağdurlarının karşısına dava yolu öncesi “uzlaşma şartının” çıkarıldığını açıkladı. Yeni açılacak davalar açısından, 5999 sayılı Yasanın geçici 6.md. si ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na geçici madde ile birlikte ayrıca 6111 sayılı Yasa gereğince, önce uzlaşma yoluna gidilmesi ile ilgili hüküm eklenmiş ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. İdareden dava yolu ile taşınmaz mal bedelinin tazmini talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesinin esas olduğu, bu süreçte sonuç alınamaması halinde dava yoluna gidilebileceği aksi davanın reddedilebileceği anlamı vurgulanmış olup, böylelikle, dava yolunun geciktirilmesi ve zorlaştırılması amaçlanmıştır.
Uzlaşma şartı mecburi mi? Seçimlik mi?
Geçici 6. maddeyi, yürüttüğü kamulaştırmasız el atma davalarındaki gelişmeler uyarınca değerlendiren Av. Emre Alcan “Uzlaşmaya gitmek sizin iradenize bağlı değil, dava açmadan önce uzlaşmaya gitmek zorundasınız, uzlaşma ön şarttır gibi bir anlamın çıkarılması, zaten uzun yıllardır mağdur durumda olan mülkiyet hakkı gasp edilmiş taşınmaz sahibinin mağduriyetinin devamına sebebiyet vereceğini ve idarelerin bu uzlaşma sürelerini kötü niyetli olarak sonuna kadar kullanabileceklerini belirterek, uygulamada öncelikle dava yoluna gidilmesinin mümkün olduğunu ve uzlaşmanın seçimlik bir hak olduğunu” açıkladı. Etiketler »yargıtay
 
  http://www.google.com.tr/  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
PoKuT YaYLası