P o K u T ________P o K u T________________________
  Arıcılık
 

 
 

 

 


ARICILIK ÜZERİNE

Milenyumda arıcılık
Tarım Bakanlığının gözetim ve denetimi ile "Arı yetiştiricileri Birliği"; damızlık ana arı, arı ve arı ürünleri ürtmek, pazarlamak ve islah çalışmaları yapmak üzere iller seviyesinde, 49 yıl süreli olarak kurulmaktadır.

Amaç ve çalışma konuları olarak, başta damızlık ana arı yetiştirilmesi olmak üzere, arıcılık teknik uygulamalarında önderlik, arıcılık faaliyetlerine yardımcılık, arılarla ilgili sağlık hizmetlerini ve çok yeni bir atılım olmak üzere arıcılık sigortasının ihdası, üyelerinin eğitimlerinin, ihtiyaçlarının sağlanması ve ürünlerinin yurt içinde ve dışında pazarlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesi gibi çalışma konularını içermektedir.

Aynı il hudutları içinde oturan asgari 50 kovana sahip olup Tarım Bakanlığından ana arı üreticisi sertifikası almış arıcılar ile, arıcılık konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlar asil üye olabileceklerdir.

Dünyada kaç adet arılı kovan var? Ne kadar bal üretiliyor ve satılıyor? Türkiye hangi sıralamada?

Dünyada yaklaşık 50 milyon arılı kovan olup, bunlardan 1 milyar kilo bal elde edilmektedir.

Arılı kovan sayısı bakımından başı Rusya çekmektedir. Rusya'da 10 milyon kovan olup, bunu sırasıyla 4,5 milyon ile Amerika Birleşik Devletleri, 3 milyon ile Çin ve 2,5 milyon ile Türkiye dördüncü sırada yer almaktadır.

Toplam bal üretimi açısından ise, aynı yıllarda Rusya 210 bin tonla birinci, Çin 173 bin tonla ikinci ve ABD 75 bin tonla beşinci, Arjantin 40 bin tonla altıncı ve 35 bin tonla da Türkiye yedinci sırayı almaktadır.

Türkiye'de kovan başına ortalama bal üretimi 16-18 kg, ABD'de ise 50 kg'dır.

Dünyadaki bal dış satımı ise yaklaşık 250.000 tondur. Türkiye dışarıya 2.500 ton bal satımı ile dünya sıralamasında 18. gelmektedir.

Türkiye;
*dünyadaki arı varlığında %5
*bal üretiminde %3
*dış satımda ise %1 büyüklüktedir.

Fenni arıcılığa başlayacak olanlara, il ve ilçelerdeki tarım teşkilatı, mümkün olan her türlü kolaylığı gösterdiği gibi TC Ziraat Bankası da, arıcılarımıza, 4 yıl gibi, uzun vade ve düşük bir faizle arıcılık kredileri açmaktadır.

Arıcılık Kooperatifleri

Arıcılarımızın, arıcılıktan azami derecede faydalanması ve ekonomiye etkili katkıda bulunması kooperatifleşme ile mümkündür. Kooperatifleşmek maddi ve manevi güçleri birleştirmektedir. Ürettiği arı ürünlerini kooperatife satan ve ihtiyacı olan araç ve gereçleri kooperatif sayesinde ucuza elde eden arıcı daha güvenle çalışacaktır. Halbuki ferdi olarak çalışan, pazarlama yerlerinden uzak birçok arıcılarımızın ürünü elinde kalmakta, bazen bunu yok fiyatıyla satmaya dahi hazır olarak çaresiz kalmaktadırlar. Kooperatifleşme ile tüm problemlerine yardımcı bulacak, daha fazla kazanç elde edecek, saf ve kaliteli ürünlerinden tüketicinin istifade etmesini sağlayacaktır.

Arıcıların ve arıcılık yapanların teknik bilgisini artırmak ve arıcılık sanatının yurdumuzda gelişmesi ve yayımlanmasını sağlamak üzere, ilkel kovanlarla ve usullerle arıcılık yapılan ve flora durumu arıcılığa elverişli görülen bölgelerde ve arıcılık kursu açılması hususunda talep olan yerlerde, Tarım Bakanlığı arıcılık uzmanları bir hafta süreli kurslar açılır. Kurslara iştirak parasızdır. Kursa muntazaman iştirak edenlere "Arıcılık Kursu Belgesi" verilir. Kurslar nazari ve tatbiki olarak günde 2-4 saat arasındadır. İştiraki 10 kisiden az olacak yerlerde kurs acılmaz ve 30 kişiden fazla kursa iştirak ettirilmez. Bir mahalde arıcılık kursu, actırmak icin İl Tarım Mudurlugu'ne başvuru yeterlidir.

ARICILIK COK KARLI BİR İŞTİR!!!
Bir arı ailesi, mahalli şartlar ve mevsimin gidişine gore yılda en az 5-10 kilodan, 50-80 ve hatta 100-200 kilo bal verir. Turkiye'de bilgi, ihtimam, sabır ve sebatla yapılan fenni arıcılıkta, senelerin ve kovanların ortalaması olarak bal verimi, bir kovandan 20-30 kilodan aşağı duşmemektedir. Hicbir zaman, balın kilosu 1 kg peynir ve tereyağı fiyatından aşağı satılmamaktadır. Arazide 1 metrekarenin dörtte birinden daha az yer işgal eden 1 fenni kovanın senede sağlayacağı geliri hangi koy arazisinin dekarı verebilir? Her halikurda zarar diye bir risk olamayan, kuruluştan sonra hemen hemen hic masraf gerektirmeyen, cok ceşitli uruneri ile mutlak gelir sağlayan bir zanaattır.

Ballar, arıların yararlandığı kaynağa gore; cicek balı ve salgı balı olmak uzere iki sınıfa ayrılır. Pazarlama şekillerine gore, petekli bal, suzme bal ve pres bal olmak uzere 3 tiptir.
Balarda; rutubet miktarı, 'ten cok olmamalıdır. Asitlik, kg'da 40miliekivalant ng'dan cok olmamalıdır. Hidroksimetil furfurol kg'da 40 mg'dan fazla olmamalıdır. Diyastas sayısı 8'den az olmamalıdır. Hiçbir yabancı madde, koruma maddeleri, ticari glikoz, dekstrin bulunmamalıdır. Koku, tad, akıcılık ve görünüm sınıf ve tipine özgü durumda bulunmasıdır.

Arılar bize neler verir?

Bal : Arılar, değişik çiçeklerin balözü denilen tatlı sularını emerek yaparlar. Balda çeşitli çiçeklerden alınmış güzel kokulu reçineler, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor gibi madensel tuzlar, azotlu maddeler, B kompleksi, A,C, K gibi vitaminler ile sindirimi gayet kolay olan meyve şekeri vardır. 100 g bal insana 325 kalori verir.
Balmumu
Oğul Arısı
Polen
Arı Sütü (Royal-Jelly)
Arı Zehiri
Propolis
Ana arı üretim ve satışı
Arılı fenni kovan satışları yapmak
Arıları bitkilerin döllenmesi için kiraya vermek
Arı Irkları

Yerli Arı Irkı
İtalyan Arıları
Kafkas Arıları
Korniyol Arıları (Yugoslavya)
Kıbrıs Arıları
Arıcılıkta Kullanılan Malzemeler

Körük
Maske
El demiriArıcı eldiveni
Biz-matkap-çerçeve delen makine
Arıcı bıçağı ve tarağı
Ana ızgara
Erkek arı kapanı
Arıcı fırçası
Bal süzme makineleri (santrfüj)
Bal dinlendirme kapları
Çerçeve taşıma sandığı
Mahmuz
Tel
Tahta kalıp
Ana arı kafesi
Oğul torbası
Polen kapanı
Bal süzgeçleri
Arıcı baskül


Yurdumuzda Bal Üretim Bölgeleri

Doğu bölgelerindeki Kars, Erzurum, Artvin, Erzincan, Ağrı, Hakkari, Malatya, Bitlis yaylaları ile Orta Anadolu'da Ankara, Kayseri, Sivas çevreleri yüksek kalitede bal veren yöreler olup daima yüksek fiyata satılmaktadır. Keza Doğu Karadenizin Rize,Gümüşhane Erzincan ve Tokat, yörelerinin balları da büyük değer taşımaktadır. Marmara bölgesinin Trakya kesimindeki illerde bal verimi ortalaması oldukça fazladır. Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerinde ayçiçeği, püren ve kestane balları satılır. İzmir'in koyu renkli anason balları dışında bilhassa Muğla ve Aydın yöresindeki çam balları çok yüksek verimi, şekerlenmemesi nedenleriyle Türkiye'nin en büyük bal deposu olup, fiyatının ucuzluğu ve salgı balları olarak hiç şekerlenmemesi nedeniyle büyük tüketim merkezlerinde altın gibi kıymetlidir. Marmaris yöresinin balları sulu ve lezzetli Fethiye yöresinin balları ise daha koyu kıvam ve renktedir. Antalya, Mersin, Adana, Hatay illerinde narenciye balı alınır. Toros dağlarının yaylalarında elde edilen ballar çok kalitelidir. Güneydoğu Anadolu'da modern arıcılık yeni yeni gelişmektedir.

>
 
  http://www.google.com.tr/  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
PoKuT YaYLası